בעלי תפקידים 

מנהלת המחלקה מהנדסת המועצה: עדי ארגמן-כרמל

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:  09-9538208 
פקס:  09-7926379 
דואר אלקטרוני: adia@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתאום עם מזכירת המחלקה

מזכירת הנדסה: נירה אליהו

טלפון: 09-9538209

דואר אלקטרוני:nirae@44851.co.il

ניר וקנין

פיקוח בניה: ניר וקנין

טלפון: 09-9538228

דואר אלקטרוני: nirv@alfe-menashe.muni.il

ימי  קבלת קהל 


קבלת קהל:
יש לקבוע מראש טלפונית או במייל דרך מזכירת ההנדסה

ביום ב'  בשעות: 08:30 עד 10:30 וביום ג' בשעות 16:00 עד 17:30

מענה טלפוני במחלקה בטל. מס' 09-9538209 ו- 09-9538228

בימים א' ב' ג' ה' יינתן מענה טלפוני בין 8:30 – 11:00
 

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה גם באמצעות מייל:

מזכירת הנדסה - נירה אליהו nirae@44851.co.il

מהנדסת המועצה - עדי ארגמן-כרמל adia@alfe-menashe.muni.il

בודק תכניות - ישראל שטיין israels@44851.co.il

פיקוח בניה - ניר וקנין nirv@44851.co.il

 

כללי 

מחלקת הנדסה מספקת שירותי תכנון, פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח וזאת על מנת לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח והבניה באלפי מנשה. 
תחום התכנון וההנדסה ביישוב אמון על קידום פעילות התכנון, הפיתוח והבנייה הפרטית והציבורית - פעילות הכוללת מעורבות בתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.
מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בנין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.  

 

תחומי פעילות ואחריות 

 

טפסים