• בהתאם לחוק הסדרת הפיקוח על כלבים, רישיון כלב – יהיה תקף רק אם הכלב  מסומן בשבב אלקטרוני.
 • השתלת השבב מבוצעת ע"י הוטרינר הרשותי בעת מתן החיסון וחידוש הרישיון השנתי של הכלב.
 • ניתן לחסן גם אצל רופאים וטרינרים פרטיים מורשי חיסון של השירות.
 • כלב אשר נשך, בעל הכלב חייב עפ"י פקודת הכלבת וחוק העזר העירוני להביא  תוך 24 שעות את הכלב לתחנת הסגר ממשלתית ל-10 ימים, על חשבון בעל הכלב.
 • לפי החוק, חייב כל כלב מגיל 3 חודשים ומעלה לקבל חיסון נגד כלבת. יש לחזור על החיסון כל שנה.
 • כלב שחוסן בגיל שבין 3 ל-6 חודשים ומעלה, חייבים לחסנו כעבור שנה.
 • כל כלב חייב להיות קשור בהימצאו בחצר פתוחה, ובצאתו לטיול הוא חייב להיות קשור לרצועה או שרשרת ולשאת מחסום על פיו.
 • החיסון אינו פוטר את בעל הכלב מחובת קבלת הרישיון מן המועצה המקומית להחזקת הכלב. אם כלבכם חוסן אצל וטרינר אחר (ולא אצל הוטרינר הרשותי), הינכם חייבים לפנות למשרד הוטרינר הרשותי על מנת להוציא רישיון להחזקת הכלב. יש להגיע עם אישורי החיסון של הכלב נגד כלבת.
 • תוקפו של רישיון להחזקת כלב יהא למשך שנה מיום הוצאתו.
 • כלב שיימצא משוטט ללא בעליו – ייתפס ויוסגר.
 • אם הכלב אינו ברשותו של בעל הכלב, חובתו להודיע על כך בטלפון מס'   7925111 - 09 שלוחה 214 (שולי שפירא) או למשרד הוטרינר הרשותי בימי קבלת קהל.
 • מידע על כלבים שנלכדו, ניתן לקבל במחלקת אחזקה (09-7925111 שלוחה 214)  או בפיקוח העירוני (09-7925111 שלוחה 238).