•  תחזוקה שוטפת וטיפול במערכת המים העירונית (צנרת, מגופים, מדי מים, מיכל חירום, שוברי לחץ) לשם מניעת תקלות באספקת המים.
  •  התקנת מוני מים ביישוב וטיפול שגרתי בהחלפת מדי-מים תקופתיים (כיול).
  •  ביצוע בדיקות ודגימות מים על מנת להבטיח אספקת מים באיכות תקינה לתושבים.

לידיעתכם , התקן לכמות הפלואוריד המותרת במים הוא  בין מינימום 0.7 מג"ל (מיליגרם לליטר) ועד 1.00 מג"ל.
החריגות המופיעות בדו"ח לגבי הפלואוריד הן מתחת לתקן והספק - חברת מקורות יתקנו את ריכוז הפלואוריד במים.

  לבדיקת איכות מים תקופתית 01/01/2014-31/03/2014 לחץ כאן
  לבדיקת איכות מים תקופתית 1/10-31/12/2013 לחץ כאן 

  איכות המים במועצה - בדיקות מים 

https://mywater.health.gov.il/WaterNetwork/Search?cityId=3750&cityTitle=%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94

מחירי מים על פי רשות המים:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/rates_general1