תושבים יקרים,

באופן חד פעמי משרד הפנים במועצה לא יקבל קהל ביום ב' 4.6.18.

במקרים דחופים ניתן לקבל שירות בלשכה בכפר סבא.