אנו רואים בתפיסתנו החינוכית את מקומונו ככאלה הנדרשים לעשות הכל על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בכל ילד ולהביאו למקום הנכון עבורו. מתוך כך, אנו רואים בשיתופי הפעולה בין המסגרת ביישוב ובמערכת כולה תנאי בסיסי להצלחת התהליכים החינוכיים. 

מערכת החינוך ביישוב, תספק את התנאים ללמוד ולהצליח, מתוך הבנה שהפרט נתפס כאדם שלם בעל מגוון צרכים בתחומים שונים ומגוונים הקשורים זה בזה.

מערכת החינוך תעמול כל העת על יצירת רצפים בין מערכות החינוך השונות מהתחלה חכמה, גני ילדים, בתי ספר, מסגרת החינוך הרגיל והמיוחד, הפורמלי והבלתי פורמלי, התיכונים ביישוב ומחוצה לו.

התהליכים כולם – החינוכיים, החברתיים והקהילתיים ילוו כל העת באנשי מקצוע. כאשר הראשות, משרד החינוך, החברה למנהל ונוער, הפיקוח על בתי הספר, החברה למתנ"סים וגופים נוספים יהיו חלק בלתי נפרד לאורך השנה. 

תוך כך, אנו נמשיך ונעקוב אחר שילובם של תלמידנו בכל המסגרות עד הגיעם לצבא תוך בחינת שילובם גם במסגרת זו.