תקנון התנהגות בהסעות

תקנון זה מסדיר ומבהיר את התנהגותם של התלמידים  הנוסעים  אל ביה"ס ובחזרה ליישוב.

                 חתימה על  התקנון מהווה תנאי לנסיעה בהסעה!

  • בתור לאוטובוס אמתין בסבלנות ובמתינות ואשמור על כבודם של החברים.
  • בכניסה לאוטובוס אציג כרטיס הסעה לתלמיד.
  • באוטובוס אשב בנחת במקום הקבוע ואחגור חגורת בטיחות במשך כל הנסיעה.
  • לא אקום מהמושב עד עצירתו המלאה של האוטובוס ופתיחת הדלתות.
  • לא אצעק ולא אפגע בדיבור או במעשה בנוסעים האחרים שאוטובוס או בנהג.
  • לא אפריע לנהג האוטובוס, לא אשוחח עמו ולא אפריע לו בזמן הנהיגה.
  • אם אפגע באוטובוס או בציוד שבאוטובוס, יחויבו הורי לשלם את עלות תיקון הנזק שגרמתי.
  • ידוע  לי שבמידה ואחרוג מהסכמות הכתובות בתקנון זה עלולה להשלל ממני הזכות להסעה למשך יום או מספר ימים ע"פ החלטת מח' חינוך.

 

פרטי התלמיד/תלמידה

מגדר * שדה חובה

מובן לי כי חתמתי על תקנון ההתנהגות בהסעות של המועצה וכי הזכות להסעה מותנית בכך שאבצע את האמור בו

Browser not supported

 

מחלקת חינוך - מועצה מקומית אלפי מנשה

טלפון לברורים - 09-9538205