נא מלאו את כל השדות, חובה למלא שדות אדומים ולבצע שליחה בגמר המילוי.

הערה: במקרה של העדרות עקב מחלה ומכל סיבה אחרת, אין החזר תשלום. למעט, מקרים מיוחדים של מחלה ממושכת מעל שבעה ימים. הזיכוי הכספי יינתן רק עבור עלויות הזנה וזאת בהודעה מראש והגשת בקשה בכתב להחזר בצרוף אישור רפואי.

הריני מאשר/ת חיוב הסכום בהוראת הקבע הקיימת במדור הגיל הרך בתאריך ה-10.7.2013