מלגה

מלגות סיוע לסטודנטים במועצה מקומית אלפי מנשה - דף הסבר

מועצה מקומית אלפי מנשה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לקדם את הדור הצעיר המתגורר בישוב כדי לסייע לו להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה.

כחלק מכך, מעניקה המועצה מלגות לסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים הנדרשים.

המלגות מהוות סיוע כספי אשר ייעודו להקל על הסטודנטים בתשלומי שכר הלימוד ולאפשר להם להתמקד ולהשקיע את מירב הזמן והאנרגיה בלימודים, זאת על מנת שיסיימו את לימודיהם האקדמאים בהצלחה.

תנאים להגשת המלגות:

 • המלגות יוענקו אך ורק לסטודנטים תושבי הישוב המתגוררים באלפי מנשה בשנה האחרונה לכל הפחות
 • המלגות יוענקו לתלמידי תואר ראשון ו-או שני ויהיו בהיקף של 150 שעות התנדבות
 • המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמים מוכרים ומתוקצבים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • על מקבלי המלגות להתנדב בפרוייקט פר"ח בהיקף של 130 שעות ( באזור המרכז והשרון)  + 20 שעות התנדבות קהילתית במסגרת הישוב ( מקום ההתנדבות יקבע ע"י מחלקת צעירים)
 •  עדיפות לקבלת המלגה תינתן לסטודנטים אשר השלימו שירות צבאי ומעורבים התנדבותית בקהילה.
 • מבקשי המלגות ידרשו למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ"י דרישה

 

הגשת בקשה למלגה החל מ1/9/19

 • סיום הגשת מלגות ב31/10/19
 • מועד משוער לקבלת תשובות: הוועדה מתכנסת במהלך חודש נובמבר, תשובות ימסרו במהלך חודש דצמבר 2019
 • מלגה ניתנת פעם אחת במהלך התואר
 • אופי ההתנדבות הקהילתית ( 20 שעות)- עזרה בביצוע פעילויות במחלקת נוער וצעירים, במחלקת חינוך, רווחה, איכות הסביבה והמחלקות השונות.
 • לשאלות ופרטים נוספים- גבע קבסה  noar@am.matnasim.co.il  054-2570365   

 

מסמכים נדרשים:

 • צילום ת.ז עם כתובת עדכנית, מצב משפחתי, מספר ילדים באם יש.
 • אישור על קבלה למוסד לימודים/ או המשך לימודים ומספר שעות הלימוד השבועיות
 • אישור על גובה שכר הלימוד
 • אישור על שירות צבאי/לאומי/התנדבות – מלא
 • אישור מהמועצה על מגורים ותשלום מיסים לפחות בשנה האחרונה
 • במידה וישנה התנדבות קבועה- אישור המלצה ממקום ההתנדבות

 

 טפסים להגשת המלגה

טפסים למלגה.pdf