נושאים נוספים הטעונים היתר מיוחד עפ"י חוק עזר עירוני בנוסף לרשיון עסק עפ"י חוק רישוי עסקים:

  • מגרש חניה מסחרי.
  • הוצאת שולחנות וכיסאות מחוץ לשטח בית אוכל.
  • שילוט.
  • הקמת פרגוד (סגירת חורף) מחוץ לשטח בית אוכל.
  • מופעים חד פעמיים/זמניים, לונה פארק, קרקס וכו'.
  • דוכני החתמה, הסברה והגרלה.
  • מכונות אוטומטיות לממכר משקה ומזון, סיגריות וכו' המוצבות בשטחים שהגישה לציבור חופשית אליהם.
  • פעילות זמנית של עסק בשטח המדרכה או בשטח ציבורי הסמוכים לו (חנוכת עסק, קבלת פנים חריגה וכו').