עקרונות אורח חיים הרא"ל למיטביות, ערכיות ומוגנות

הרא"ל למיטביות, ערכיות ומוגנות הינה תרבות המונחלת במוסדות חינוך באלפי מנשה ומטרתה:
לפתח גישה רב מערכתית בהנהגת הצוות החינוכי ובהשתתפות כל גורמי הקהילה שתביא: 

  • לטיפוח אקלים חברתי המאפשר אווירה נעימה ולמידה משמעותית. אקלים, המפחית משמעותית את הסיכוי לעסוק בהתנהגויות אנטי חברתיות
  • לפיתוח מיומנויות יעילות בקרב המורים וההורים לטיפוח יכולות איפוק והבלגה, תחושת בטחון עצמי ומסוגלות אצל הילדים.
  • להקנות את ערך האחריות האישית והכיתתית.

 

הרא"ל מייצגת ראשי תיבות של :

ה - הבלגה, הקשבה, הבנה.

ר - ריסון, רגישות

א - איפוק, אהבה, אחריות

ל - למידה (של ידע, ערכים...)

הייחוד בתרבות הרא"ל, בנוסף לתפיסתה, הינו באופן הנחלתה לצוותים חינוכיים, בכך שהיא מקנה כלים שיטתיים, מערכתיים ועקביים, לתרגום הידע והמודעות למה ש"צריך" להיות - לכלל התנהגות, רוטינות ונהלים שאינם תלויי מורה, יוצרים שפה אחידה במוסד החינוכי. תרבות הרא"ל מאמצת משוב וסיוע עמיתים כחלק משפה ואורח חיים בית ספרי קבוע. בכך, יוצרת אינטראקציות המעודדות התנהגות נאותה של תלמידים, מיטביות ומוגנות במוסדות החינוך.

 

כיצד זה עובד?

בכל שיעור מתקיים על ידי כל המורות אותו נוהל פתיחת שיעור , הבודק :

  • הגעה בזמן.
  • תלבושת.
  • הבאת ציוד.
  • הכנת שעורי בית.
  • תזכורת מה ההתנהגות המצופה מהיחיד והקבוצה במהלך השיעור.

 

הנתונים נרשמים על לוח הרא"ל בכתה ביומנה של המורה ואצל תורן הרא"ל , תלמיד שלא נרשם במהלך השבוע ועמד במחויבותו בסוף השבוע מקבל מכתב מחמאה ללא רבב בשיעור הסיכום שבועי . תלמיד שלא חרג ממספר ההרשמות המותר מקבל מכתב מחמאה ,תלמיד שחרג ונרשם מעבר למותר מקבל מכתב שיפור עליו מחויבים ההורים לחתום.

כתה שצברה את מקסימום הניקוד השבועי זוכה במפקד השבועי בגביע הכבוד השכבתי.

אורח חיים הראל מכוון לפיתוח האחריות האישית והערבות הקבוצתית. התלמיד הלוקח אחריות על עצמו משפיע במישרין על התנהלות כתתו ,הכתה כקבוצה מפיקה רווח שמשמעו אקלים בטוח, אווירה נינוחה ונעימה בכתה ובחצר ופניות ללמידה .