יו"ר החברה: שי רוזנצוויג
כתובת החברה: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851.
טלפון נייד: 054-4564112
דואר אלקטרוני: shy@alfe-menashe.muni.il
קבלת קהל: בתיאום מראש

מנהלת חשבונות: רעיה עשת
כתובת: 
רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538207
פקס:  09-7947460
דואר אלקטרוני:Rayae@alfe-menashe.muni.il 
קבלת קהל:בתיאום מראש


כללי

החברה החלה את פעילותה באפריל 1985. שנים רבות הייתה החברה ללא פעילות עסקית יזומה. בעלת המניות שלהחברה הינה המועצה המקומית אלפי מנשה. החברה הכלכלית עוסקת בייזום ובפיתוח שירותים מוניציפאליים ,פיתוח של נכסי הרשות ופיתוח אורבאני, וכן יכולה לעסוק בכל פעילות אשר תטיל עליה הרשות המקומית.החברה הכלכלית של אלפי מנשה מתפקדת כזרוע הביצועית של מדיניות המועצה וכידה הארוכה החל מייזום הפרויקטים, תכנונם, הקמתם וניהולם השוטף.

החברה הכלכלית משמשת כגוף האחראי למימוש הפרויקטים באלפי מנשה, בכל תחומי החיים: חינוך, תשתיות כבישים ומדרכות, שיקום רחובות, תאורה, אזורי תעסוקה, תרבות ועוד.החברה הכלכלית גיבשה' בשיתוף עם ראש המועצה, תוכנית עבודה רב שנתית חדשה שמטרתה: פיתוח היישוב, ניצול משאבים והעלאת איכות החיים. תוכנית זו מתמקדת באיתור וייזום פרויקטים מייצרי הכנסה, פיתוח היישוב מבחינה כלכלית- עסקית בתחומי הבנייה, התעשייה וקידום איכות החיים.

התוכנית שהוצגה תמנף את אלפי מנשה ותעצים את איכויות היישוב הנמצא במיקום גיאוגרפי מרכזי. תוכניות הפיתוח נעשות מתוך חשיבה ארוכת טווח, לפיה יש ליצור מקורות הכנסה ותעסוקה מקומיים, דבר שימזער את התלות במשרדי הממשלה ובמקורות הכנסה חיצוניים, יגדיל את מקורות המועצה ויבסס את איכות החיים ביישוב.

מטרות החברה

 • לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום המועצה.
 • ליזום, לפתח, לבנות,ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי המועצה, לרבות פרויקטים בתחומי בנייה, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
 • לפתח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.
 • לבצע פעולות שמירה, אבטחה ,בטחון וניקיון בתחום המועצה.

 

החברה הכלכלית אלפי מנשה בע"מ-למען עתיד היישוב

החברה הכלכלית אלפי מנשה בע"מ-למען עתיד היישוב

החברה הכלכלית היא תאגיד עירוני שהוקם בשעתו כזרוע הביצועית של מדיניות המועצה. החברה החלה את פעילותה באפריל 1985ובעלת המניות של החברה היא המועצה המקומית אלפ"ש. החברהעוסקת בפיתוח שירותים מוניציפאליים ופיתוח נכסי הרשות, פיתוח אורבאני וייזום וכן, יכולה לעסוק בכל משימה שתטיל עליה הרשות המקומית. 

מטרות החברה הכלכלית הן לפתח את התעשייה המלאכה, המסחר והמגורים בתחום המועצה,ליזום, לפתח, לבנות ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת התושבים, לרבות פרויקטים בתחומי: הבנייה,האומנות, הספורט , החינוך, התרבות והרווחה, לפתח מקורות תעסוקה, לבצע פעולות שמירה, אבטחה וניקיון, ליצור ולבצע פרויקטים כלכליים "יוצרי הכנסה" ,לפתח ולקדם תב"עות לטובת אלפי מנשה, בתוך ומחוץ לגבולות הקיימים היום. 

שנים רבות הייתה החברה ללא פעילות יזומה. בתחילת 2010 נחתם הסכם בין המועצה לבין החברה הכלכלית , לפיו תקדם החברה בהתאם להחלטות המועצה והעומד בראשה, פרויקטים עירוניים, בעלי פוטנציאל ,לביסוסה הכלכלי של אלפי מנשה בעתיד וכן, תפתח שכונות ומתחמי תעסוקה ומסחר חדשים, כגון:  

 • המשך בניית שכונת נופייה (כ - 77דונם),  
 • המשך בניית שכונת יובלים (במיוחד לדור המשך- 14 דונם),  
 • מרכז מסחרי(2,500 מ"ר),  
 • המשך בניית שכונת כפיר יוסף(8 יחידות דיור),  
 • אזור תעשייה חדש(כ-400 דונם) ועוד... 

בתוכנית העבודה החדשה,שגיבשה החברה הכלכלית לשנים 2011-2012 : 

 • הרחבת אזור התעשייה של היישוב 
 • קידום סלילת כביש גישה חדש ליישוב 
 • קידום הקמת קריית חינוך חדשה  
 • קידום תוכנית בינוי להקמת שכונות חדשות והרחבת שכונות קיימות 
 • הקמת מרפאות 
 • הקמת רצף מוניציפאלי מאלפי מנשה לכיוון דרום מערב. 
 • קידום פרויקט חשמל סולארי(פוטו-וולטאי) 

תוכנית העבודה כוללת גם פרויקטים הנמצאים בשלבי בדיקות היתכנות כגון: 

 • יצור חשמל מטורבינות רוח. 
 • יצור חשמל ממפלי ביוב. 
 • בדיקת חיסכון בתאורת רחוב ושבילים. 
 • "בועת תקשורת" באלפי מנשה. 

התוכנית שהוצגה ואושרה בדירקטוריון החברה, נבנתה מתוך חשיבה ארוכת טווח ותמנף את אלפי מנשה. אחת ממטרותיה העיקריות היאיצירת מקורות הכנסה ותעסוקה מקומיים, דבר שימזער את התלות במקורות חיצוניים, להגדיל את מקורות ההכנסה של המועצה ולבסס את איכות החיים ביישוב.