אנשים נפלאים באלפי מנשה – לכל אורך הדרך... 

אלפי מנשה, יישוב צעיר, שהתברך בקהילה איכותית בעלת ערכים, מיום הקמתו תורמים תושבי היישוב ומתנדבים ברצון לסייע בנושאים רבים ומגוונים, בכל תחומי החיים, למען הפרט והכלל. אחוז גבוה של תושבים מתנדבים פעיל ומוכן להתגייס לכל מטרה.  

בכל שנה, בערב יום העצמאות, מעלה היישוב על נס את תרומתם של יחידים וקבוצות  ומעניק תעודות "יקיר היישוב" ותעודות הוקרה והערכה מיוחדות לכל מי שתרם בהתמדה והתנדב, לאורך שנים, במסירות ואהבה מכל הלב.  

בזכות רוח ההתנדבות המיוחדת המפעמת בלבבות, נשמרת איכות החיים ואלפי מנשה מהווה דוגמה ומופת לקהילות רבות ביישובים וערים בכל רחבי הארץ.  

יקירי היישוב שתרמו לקהילה ולקידום היישוב.

 

יקיר אלפי מנשה

אות "יקיר אלפי מנשה" הוא עיטור הוקרה המוענק אחת לשנה או לפרק זמן אחר לנבחרים מבין ותיקי היישוב, על מפעל חיים או על פעילות ציבורית מתמשכת וראויה לציון או על תרומה משמעותית רבת שנים, לחיי היישוב או לקהילה, רצוי שלא על מנת לקבל פרס, המהווים סמל, מופת ודוגמא לרבים.

המועמדים נבחרים ע"י ועדה ציבורית לבחירת "יקיר אלפי מנשה", שמרכיבה רשימה של מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובקריטריונים שנקבעו בתקנון.הועדה מגישה את רשימת המועמדים הסופית לאישור מועצת היישוב.

לבירור פרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם מזכיר המועצה בטלפון מס' 09-7925111   שלוחה 250 או לכתובת דוא"ל yaakovo@alfe-menashe.muni.il

 

רשימת יקירי אלפי מנשה

 


הגשת מועמדות לקבלת אות "יקיר אלפי מנשה" לשנת 2012
תקנון להענקת אות "יקיר אלפי מנשה"
טופס הגשת מועמדות ל"יקיר אלפי מנשה" לשנת 2012

 

יקיר זהב אלפי מנשה

אות "יקיר זהב אלפי מנשה" הוא עיטור הוקרה המוענק אחת לפרק זמן שנקבע, ע"י ראש המועצה, על מפעל חיים. לתושב בעל חזון ותעוזת מחשבה ומעשה אשר השאיר חותם אישי וטבע אבני דרך בחיי היישוב והקהילה ובכך תרם תרומה מכרעת, רבת ערך וראויה להערצה לעיצובו ולהתפתחותו של היישוב ולמרקם החיים בו ופועלו משמש דוגמא ומופת לדור הצעיר.

המועמדים נבחרים ע"י ועדה ציבורית לבחירת "יקיר אלפי מנשה" , שמרכיבה רשימה של מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובקריטריונים שנקבעו בתקנון.

 הועדה מגישה את רשימת המועמדים הסופית לאישור מועצת היישוב.

 לבירור פרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם מזכיר המועצה בטלפון מס'09-7925111 שלוחה 250 או לכתובת דוא"ל yaakovo@alfe-menashe.muni.il

 

יקיר זהב לשנת 2009

מועמדות ליקיר זהב אלפי מנשה
תקנון להענקת אות "יקיר זהב אלפי מנשה"
טופס למועמדות יקיר זהב אלפי מנשה