• כיפור-סוכות:    6  ימים -  9/10, 10/10, 11/10, 16/10, 17/10, 18/10
  • חנוכה:            6  ימים -  21/12, 22/12, 25/12, 26/12, 27/12, 28/12
  • פורים:            1   יום  -  7/3
  • פסח:              6   ימים - 28/3,  29/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
  • ל"ג בעומר:     1  יום   -   10/5
  • שבועות:         1  יום   -  28/5