ציר הזמן לבחירות 2018‎

 

מודעת בחירות.pdf

בדיקת זכאות ומיקום הצבעה בבחירות 
לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/

 

 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מודעה 2 לפרסום - קלפי נגישה מיוחדת.pdf

 

 

הודעה על הגשת רשימות:

הודעה על הגשת רשימות.pdf

 

 

 

לוחות זמנים בחירות 2018 

לוחות זמנים- בחירות 2018.pdf