יוני יקרה

להלן סיכום ביקור מאתמול 17.11.15 ה' כסלו
צופה  השרון בהנהגתך שם לו למטרה כיעד מרכזי לקדם מצויינות רב תחומית, לטפח סביבה חינוכית חברתית מאתגרת ומקרבת . המטפחת בתלמיד הערכה, בטחון, אחריות אישית נכונות ומעורבות  ותחושת שייכות.
אין ספק כי ציר ביקור זה מעיד על עבודה מערכתית  משמעותית " עד אחרון המורים והתלמידים" .
יש לציין שהסביבה הלימודית בבית ספרך מעבירה מסרים גלויים וסמויים של ערכים מובנים וברורים בשפה בית ספרית ובתרבות הארגונית  לעילה ולעילה.
בשיחה עם הצוות זכיתי להבחין בצוות מחוייב , ערכי מגלה גאוות יחידה בעשייה ובתוצרת.
בית ספרך זכה לבנות בית מכיל ותומך לתלמידיו ומעל הכל מנהיגותך שורה ובוטחת בכל אחד מהמרכיבים בבית הספר.
התיעוד המקצועי שלך ראוי לשבח החל בשעות הפרטניות וכלה במצבו הלימודי והחברתי של כל תלמיד בבית הספר.
התרבות האירגונית בבית הספר ראויה לכל שבח.


בהערכה רבה 
תודה על האירוח
חני אליהו מפקחת