המועצה מטפלת בשירותי הקבורה הכוללים הוצאת תעודת פטירה, הקצאת חלקה בבית עלמין, טיהור וטיפול בנפטר.
במקרה ל"ע שנפטר אדם בביתו – יש להתקשר לשמעון מויאל לסידורי פינוי הנפטר וטיפול בהלווייתו.
המועצה מארגנת תפילות בבתי האבלים ובמתן סיוע בהקמת רשת הצללה ובהעמדת מיחם, שולחנות וכיסאות.