פיקוח על חוק העזר לשבת שנועד להבטיח את קדושת השבת, וכן פיקוח על העירובין המקיף את כל היישוב ותקינותו.