המועצה, באמצעות המתנ"ס, מקיימת פעילות תורנית מגוונת לכלל האוכלוסייה ביישוב, וכן מפעלי תרבות והעשרה ביישוב בכלל ובמוסדות החינוך בפרט, תוך שימת דגש על המסורת היהודית, טיפוח מורשת התרבות היהודית והעמקת הידע ביהדות.כמו כן, עוסקת המועצה בהפצת תורה בבתי הכנסת ביישוב וקיום כנסים, מסיבות חג, סוכה מרכזית, הקפות שניות וכיוצ"ב.