תושבים יקרים, שר הביטחון החליט כי יוטל סגר על כלל איוש, החל מחצות בלילה שבין שלישי לרביעי ועד מוצ״ש בחצות. המשמעות הינה שאין כניסת פלשתינאים ליישוב בימים אלו לרבות עוזרות בית למעט בדואים לנקיון רחובות בלבד. להערכותכם בהתאם.