בני נוער מכיתות יא'- יב' מוזמנים להגיש את מועמדותם לפעיל מצטיין רשותי של מנהל חברה ונוער (משרד החינוך) במחוז מרכז עד לתאריך 20/4/2018
כל הפרטים בקובץ המצורף.

מכתב לפעיל מצטיין רשותי 2018 (1).pdf