מליאת המועצה החליטה לאמץ את יוזמת שר הפנים למתן הנחה משמעותית למסדירים את חובותיהם למועצה

כל הפרטים כאן