עקב ​תאונת דרכים באזור המשתלות עומסי תנועה כבדים ביציאה מהיישוב.

 עדכון 7:54 : 2 הנתיבים נפתחו לתנועה, עדיין עומס כבד ביציאה מהיישוב.