עקב עבודות אחזקה ושיפור איכות המים  בקווי מקורות צפויים שיבושים באספקת מים בכל היישוב.

התושבים מתבקשים להיערך להפסקת מים מוחלטת .

מועד ביצוע העבודה: ביום שני 19.3.18 מהשעה 8:00 עד שעה 16:00.

הערה: במידה ולא יהיו תקלות יתכן ולא תורגש הפסקת המים.