הבוקר קיימנו התייעצות עם כיבוי אש מחוז ש"י.

אין הרשאה או הנחיה לבטול המדורות, יחד עם זאת אנו ממליצים בפני הציבור לא להדליק מדורות גדולות, לנקוט באמצעי זהירות (כגון מים וכו').

אנו כרשות העמדנו כבאית ואמבולנס ולוחמי אש ומתנדבי מד"א והצלה בכוננות.

המדורות הן באחריות ועדי הורים והורים ואנו כרשות נותנים מעטפת בטיחותית, והדלקת האש רק בשטחים שפורסמו.