באופן חד פעמי משרד הפנים במועצה יקבל קהל  ביום  ג' 22/5/2018  במקום יום ב' 21/5/2018