תושב/קבלן/מעסיק 

הכנסת פועלים ורכבים פלשתינאים לשטח היישוב מחייבת תיאום ואישור מראש ממוקד המועצה

09-9538200

שלט כניסה