בוגרי שכבת ט׳ מתבקשים להגיע למח׳ חינוך, החל מה-15/8 ימים א׳-ה׳ בין השעות 15:00-8:30 ימי ג׳ 18:30-17:00 עם תמונת פספורט על מנת לקבל כרטיס עליה להסעות לתיכונים. 

לתשומת ליבכם: תלמיד ללא כרטיס מזהה,לא יורשה לעלות להסעה.