בוגרי שכבת ט' והורי תלמידי ביה"ס ממ"ד דקל כוכב יאיר, 

הנכם מתבקשים להגיע למח' חינוך במועצה עם תמונת פספורט לצורך קבלת כרטיס עליה להסעות לשנה"ל תשע"ט

החל מתאריך ה1/8/18 – 23/8/18 בין השעות 9:00-12:00  ובימי ג' בין השעות 17:00-19:00 .