תושבים יקרים לידיעתכם:
קבלן של נתיבי ישראל פגע בתשתית התאורה בדרך חסדאי, עקב כך לא תהיה הלילה תאורה או שתהיה 
תאורה חלקית בדרך הגישה לאלפי מנשה. 

הקבלן התחייב לתקן את התאורה עד מחר.
אנא סעו בזהירות.