באופן חד פעמי משרד הפנים במועצה לא יקבל קהל השבוע ביום   ד'  3/10/2018

במקרים דחופים ניתן לקבל שירות בלשכה בכפר-סבא.