3 מאי 2020

 

 

תושבים יקרים

בעקבות המצב הנוכחי ועקב ההגבלה בקבלת קהל החל מהיום נעבור למתן שירותים ללא קבלת קהל פיזית למשרדי ההנדסה, אלא באמצעות טלפונים, מיילים, ושירותים דגיטאליים.

טלפונים של המחלקה:

 ליהודית אורמוביץ - מזכירת הועדה – 09-9538209

                          מייל : yehodito@44851.co.il

 לישראל שטיין- בודק תכניות – 7925111  שלוחה 228

                        מייל: israels@44851.co.il

לגיתית לסר – מהנדסת המועצה  -  9538208 – 09

                    Gititl@44851.co.il                          

 

 

                                                          בכבוד רב

                                                                       מחלקת הנדסה