עדכון לכניסת פועלים פלשתינאים ליישוב
תושבים, קבלנים, מעסיקים, מיום רביעי הקרוב 13/5 ניתן להעסיק פלשתינאים ביישוב בכפוף להימצאות שומר חמוש, אישורי כניסה בתוקף ועמידה במבחן בדיקת חום בשער היישוב. עובדות משק בית יכולות להיכנס עם אישורים כנ"ל אך ללא שומר חמוש. שעת היציאה עודכנה לשעה 18:00.
בברכה

מחלקת ביטחון