מלגות סיוע לסטודנטים במועצה המקומית אלפי מנשה - דף הסבר

                                         כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת                  

ברושור