תושבים יקרים,

אנו מניחים כי כולכם חשים באפקט החיובי והמועיל של התחמ"ש הניידת שהוקמה לפני מספר שבועות.

בהתאם לנהלים, חברת החשמל אמורה לספק דו"ח העדר קרינה מטעמה, תוך 90 יום מרגע הפעלת התחמ"שלמרות זאת, הנחה ראש המועצה, לבצע כבר כעת ובלי קשר, בדיקת קרינה שאינה תלויה בחברת חשמל.

תוצאות דו"ח הבדיקה מעידות על כך כי התחמ"ש אינה מייצרת קרינה מסכנת או חריגה הן בסביבת המתקן, והן בסביבת הכביש ובתי המגורים

להלן הדו"ח המלא של מדידה שבוצעה אשר מעיד כי הרמות תקינות. לכשנקבל את תוצאות מדידת חברת החשמל נפרסם גם אותן.

דוח בדיקת קרינה.pdf