בתיקון חקיקה שאישרה כנסת ישראל ואומץ ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון נקבע, כי מצללה בעלת קירוי פלסטי שקוף הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים, ברשות מקומית שבה פרגולה ללא קירוי אינה מחויבת בארנונה, לא תחויב בארנונה החל מיום הודעת התושב.

פטור מתשלום ארנונה על פרגולה עם קירוי שקוף