הנדון: הארכת תאריכים להגשות ושאלות הבהרה

 

קול קורא- פנייה לקבלת הצעות מס' 01/2022  

לקבלת שרותי תיאום תכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים

 

 

בהמשך לפרסום קול קורא 01/2022 של חכ"ל אלפי מנשה מיום 1.8.2022,  מעדכנים בזאת כי ניתנת הארכה להגשת שאלות הבהרה והצעות בהתאם לתאריכים מטה:

 

  1. מציע  העומד בתנאי ההזמנה והמעוניין בהגשת הצעה יגיש את הצעתו במעטפה סגורה, ויפקידה  בתיבת המכרזים במשרדי המועצה המקומית אלפי מנשה, ברח' הגלבוע 116, אלפי מנשה, עד ליום  25.8.2022 בשעה 13.00. (תאריך מקור היה 15.8.2022).

 

  1. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בקובץ בפורמט WORD בלבד לדוא"ל: nirv@44851.co.il    עד ליום  18.8.2022 בשעה 13.00. (תאריך מקור היה 7.8.2022).

 

 

 

בברכה,

אודליה גוטל,

מנכ"לית המועצה אלפי מנשה