ניתן יהיה לקבל את החוברות להגשת מועמדות למועצה ( ולראש הרשות) החל מיום 30.08.23 בשעה  18:00 , בבניין המועצה המקומית , אלפי מנשה ( קומה 2).