תושבים יקרים, 

על מנת לייעל את הטיפול בנושא התחבורה הציבורית, אנא העבירו כל בעיה ותלונה ישירות למועצה על ידי פנייה במייל לדוד סלטר שנמצא בקשר שוטף עם מנהל התחנה ומנהל תכנון הקווים של אפיקים

davids@alfe-menashe.muni.il