מועצה מקומית אלפי מנשה מצטרפת לצעדי המחאה והסולידריות עקב כוונת חברת טבע לפטר אלפי עובדים.
עקב כך, ביום א' 17/12/17 משעות הבוקר ועד השעה 12:00 לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני במשרדי המועצה. 

בכבוד רב, 

הילה בן ענת, יו"ר ועד עובדים