ממונה תעסוקה- בהתאם לחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998 

דוד סלטר טלפון: 09-9538238
פקס: 09-7925262.
אימייל: [email protected] 

 

הצהרת השלמת ביצוע התאמות נגישות במקומות ציבוריים 

 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית אלפי מנשה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמת נגישות

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.pdf