בטחון תזונתי - תווי קניית מוצרי מזון בשיתוף עם משרד הפנים

משרד הפנים יוצא במיזם לביטחון תזונתי.

משרד הפנים ינפיק כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרי בסיס חיוניים עבור אוכלוסיות מוחלשות.

זכאים:

  • מקבלי קצבת אזרח ותיק יחד עם קצבת הבטחת הכנסה
  • תושבים שמקבלים הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה 60% ומעלה
  • תושבים שהכנסתם נמוכה במיוחד

יש למלא את הטפסים המצורפים, לחתום ולהעביר למייל: [email protected]

 

[ טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון.pdf]