תחזוקה שוטפת וטיפול במערכת הביוב והניקוז העירונית (צנרת, מכוני ביוב וכיוצ"ב) והכנת מערכת הניקוז לחורף.