2.5.2015 דוכן המטה לבטיחות דרכים באלפי מנשה מוצב  במסגרת ההפנינג שנערך בסיומה של צעדת אלפ"ש

 

דוכן המטה לבטיחות בדרכים

דוכן המטה לבטיחות בדרכים

דוכן המטה לבטיחות בדרכים