הצבת שילוט זהירות בדרכים בכניסה וביציאה מהיישוב וברחבי היישוב

הצבת שילוט זהירות בדרכים בכניסה וביציאה מהיישוב וברחבי היישוב

הצבת שילוט זהירות בדרכים בכניסה וביציאה מהיישוב וברחבי היישוב