מועצת היישוב הינה גוף פוליטי-דמוקרטי הנבחר עפ"י פרק ג' לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), תשמ"א – 1981.המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי. דהיינו, המוסד העליון של היישוב אשר מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.חברי המועצה מייצגים, באופן יחסי בהתאם לתוצאות הבחירות, את כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום בבחירות האחרונות שנערכו בתאריך 30.10.2018

 

שי רוזנצוויג, ראש המועצה

סיעה: עשייה 
כתובת: רח' גלבוע 116 לשכת ראש המועצה
טלפון: 09-9538204
פקס:   09-7925262
דוא"לshy@alfe-menashe.muni.il

שירי זיידמן, חברת מועצה 

סיעה: עשייה
כתובת: העמק 8 
טלפון:
נייד: 050-8826027


דוא"ל: shiriz.adv@gmail.com

אייל רוזנפלד , חבר  מועצה

סיעה: עשייה     

כתובת:  ארבל 142
טלפון:
נייד: 053-6064851
דוא"ל: eyalush.alfe@gmail.com

רחל שטיינר, חברת מועצה

סיעה: עשייה
כתובת: תאנה 22
טלפון:
נייד: 052-6162449
דוא"ל: raachels@gmail.com

דליה נחום-לוי חברת מועצה            

סיעה: אלפי מנשה 2000
כתובת: דרור 16
טלפון: 09-7925531
נייד: 050-2766869
דוא"ל: dalia_levy_n@hotmail.com

אורית שגיא, חברת מועצה   

סיעה: אנחנו
כתובת: גלעד 47
טלפון:
נייד: 050-8344380
דוא"ל:  orit.sagi1@gmail.com

 אלרן אהרוני, חבר מועצה     

סיעה: אנחנו
כתובת: כנרת 15
טלפון:
נייד: 052-8403141
דוא"ל: Elranah@gmail.com

שלומית ארצי, חבר מועצה

סיעה: דרך חדשה
כתובת: ארבל 194
טלפון:
נייד: 054-7954422
דוא"ל:shlomit4law@gmail.com

משה אופיר    

סיעה: דרך חדשה 
כתובת: שגיא 4
טלפון: 077-5500000
נייד: 052-2583410
דוא"ל: mosheophir1@gmail.com