מועצת היישוב הינה גוף פוליטי-דמוקרטי הנבחר עפ"י פרק ג' לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), תשמ"א – 1981.המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי. דהיינו, המוסד העליון של היישוב אשר מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.חברי המועצה מייצגים, באופן יחסי בהתאם לתוצאות הבחירות, את כל הרשימות או הסיעות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום בבחירות האחרונות שנערכו בתאריך 27.02.2024

 

שי רוזנצוויג, ראש המועצה

סיעה: עשייה 
כתובת: רח' גלבוע 116 לשכת ראש המועצה
טלפון: 09-9538204
נייד: 054-4564112
פקס:   09-7925262
דוא"ל[email protected]

רחל שטיינר, חברת מועצה

סיעה: עשייה
כתובת: תאנה 22
טלפון:
נייד: 052-6162449
דוא"ל: [email protected]

מישל מידן ינקו חברת מועצה 

סיעה: עשייה
כתובת: נגב 8/26 
טלפון:
נייד: 052-2905973
דוא"ל: [email protected]

 

דנה זיגמן בירנד, חברת מועצה   

סיעה: עשייה
כתובת: דרור 26
טלפון:
נייד: 052-6189781
דוא"ל:  [email protected]

דרור מגן, חבר  מועצה

סיעה: עשייה     
כתובת:  לבנה 7
טלפון:
נייד: 054-6622975
דוא"ל: [email protected]

ערן יעיש אביטל, חבר מועצה            

סיעה: עשייה
כתובת: איילון 16
טלפון:
נייד: 052-6934542
דוא"ל: [email protected]

אלחנן גבריאלי, חבר מועצה    

סיעה: עשייה 
כתובת: סנונית 34/1
טלפון:
נייד: 050-3331454
דוא"ל: [email protected]

אביבה בן רפאל, חברת מועצה

סיעה: אכפת לנו
כתובת: מירון 12
טלפון:
נייד: 052-2805799
דוא"ל: [email protected]

 אלרן אהרוני, חבר מועצה     

סיעה: אכפת לנו
כתובת: גולן 13
טלפון:
נייד: 052-8403141
דוא"ל: [email protected]