תחזוקה שוטפת וטיפול בתאורת רחוב ותאורת ביטחון ביישוב (לרבות במרכזיות תאורה) ובתקלות חשמל במוסדות חינוך וציבור.