מנהל תכנית: בר גוטרמן

כתובת: כרכום 3
טלפון: 09-7925511
נייד: 050-6264333
דואר אלקטרוני: [email protected]
קבלת קהל: בתאום מראש

הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול - www.CWV.gov.il

התנהגות נכונה ברשת - "חיים נכון ברשת" www.gov-net.gov.il

 

עיקרי התכנית:

 • התכנית הלאומית "עיר ללא אלימות" פותחה על רקע התגברות האלימות בחברה הישראלית.
 • התכנית נועדה להביא לצמצום האלימות והעבריינות, תוך שינוי האקלים החברתי, שיפור איכות החיים והעצמת הביטחון האישי של התושבים.
 • התכנית היא תכנית לאומית אשר פועלת מתוקף החלטת ועדת השרים למאבק באלימות וממומנת על ידי ממשלת ישראל באמצעות המשרד לביטחון פנים בשיתוף הקרן לידידות בראשות יחיאל אקשטיין.
 • התוכנית פועלת ב- 152 רשויות במדינת ישראל וביניהן אלפי מנשה
 • תוכנית לאומית למאבק באלימות, בעבריינות ובפשיעה ברשויות המקומיות. תוכנית המייצרת שינוי חברתי, תרבותי, סביבתי כולל.
 • תוכנית המתייחסת ליישוב כיחידת השינוי. תוכנית מערכתית, רב-תחומית ורב-ממדית.
 • תוכנית המתמודדת עם כל סוגי ומצבי האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים ביישוב.
 • תוכנית המובלת ע"י ראש הרשות ומתבצעת בשותפות בין כלל גופי הרשות ומוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
 • המודל המערכתי היחיד שקיים במדינת ישראל לטיפול בתופעות האלימות ולהגברת הביטחון האישי ברמה יישובית

 

מטרה:

הקמת מערך עירוני/יישובי מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש הרשות ובשותפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

 

עקרונות הפעלה:

 • שותפות רחבה בין מכלול הגורמים והמאמצים ביישוב.
 • מדיניות של חוסר סובלנות מוחלט לאלימות .
 • תגובה אפקטיבית.
 • עידוד הדיווח והצפת המקרים על פני השטח.
 • השבת הסמכות למבוגרים בכלל והשבת המשמעת בפרט.
 • חיזוק הריבון ביישוב וקידום הרעיון ש"החוק איננו המלצה"
 • מניעת שעמום ושוטטות בקרב בני הנוער.
 • טיפול בכל מי שמעורב באלימות.
 • גיוס כלל התושבים ללקיחת אחריות.
 • יצירת שפה יישובית מוסכמת ואחידה ביחס לנושא ועדות יישוביות על פי תחומים

 

 1. ועדת היגוי יישובית - יו"ר ראש הרשות, חברי הוועדה: מבקר מועצה, מחזיקת תיק חינוך במועצה, מזכיר מועצה – יו"ר ועדת קשר עירוני, מנהלת מח' חינוך- יו"ר ועדת תחום חינוך, מנהלת מח' רווחה- יו"ר ועדת תחום רווחה, מנהלת מתנ"ס יו"ר ועדת תחום פנאי, קב"ט מועצה, מפקד תחנת מ"י קדום- יו"ר ועדת תחום אכיפה, מפקד שיטור קהילתי, יו"ר הנהגת הורים, יו"ר הנהלת מתנ"ס, גזבר מועצה, דוברת, מנהל תכנית על"א.
 2. ועדת תחום אכיפה - יו"ר רפ"ק דודי שיין מפקד תחנת קדום, חברי הוועדה: קב"ט מועצה, מנהל תכנית על"א, מפקד שיטור קהילתי, מנהלת מתנ"ס, נציג מח' חינוך, נציג מח' רווחה, רכזת סיירת הורים.
 3. ועדת תחום חינוך - יו"ר פרי עראמי מנהלת מח' חינוך, חברי ועדה: מנהלות מוסדות חינוך, מנהלת מתנ"ס, יו"ר הנהגת הורים, נציג מח' רווחה, מפקד שיטור קהילתי, נציג מח' ביטחון פסיכולוג יישובי.
 4. ועדת פנאי / רווחה - יו"ר מנהלת מתנ"ס אירית רמון- חיון,  מנהלת מח' רווחה אילנית סהר, מפקד משטרת קדום, קב"ט, שוטר קהילתי, רכזת יח' נוער, נציג הנהלת המתנ"ס, מנהלת מח' חינוך, מנהל תוכנית על"א יישובית, , רכזת סיירת הורים.

 

תפקידי ועדות מקצועיות:

 1. מיפוי תמונת המצב בתחום הפעילות
 2. מיפוי תוכניות ופעולות קיימות
 3. זיהוי צרכים ובעיות
 4. בניית התוכנית היישובית בתחום הפעילות
 5. קביעת סדרי עדיפות לפעילות
 6. קביעת שיטת העבודה בתחום
 7. ליווי ומעקב אחר התקדמות הפעילות בתחום
 8. עדכון של התוכנית והתאמתה עפ"י צרכים
 9. פתרון בעיות וקשיים בתחום הפעילות

אמנה למניעת אלימות