מגוון פעילויות בבתי הספר היסודיים צופה שרון 

ובנופי החורש-

השבוע, בהובלת אוסנת המורה לחנ"ג, ציינו בבית הספר את שבוע זהירות ובטיחות בדרכים דרך מגוון רחב של פעילויות.

תלמידי שכבות ה-ו העבירו פעילויות לתלמידי בית הספר, הקמנו תערוכה ובה כל כיתה הציגה דגם כיתתי בנושא זהירות בדרכים ותרגלנו חצייה בטוחה במעבר חציה מחוץ לבית הספר.