התכנון והעיצוב האורבני של היישוב יעשו תוך שמירה על צביון היישוב והתפתחותו העתידית.

תכנון היישוב יכלול: הכנה וקידום תוכנית מתאר, תוכניות מפורטות , ליווי יזמים שונים וכל יתר התכנון המקומי של הרשות,  תוך  תיאום ואישור התכנון מול ועדות תכנון ארציות ומשרדי ממשלה.