צו ארנונה לשנת 2012

צו ארנונה לשנת 2013

צו ארנונה לשנת 2014

הודעה בדבר העלת ארנונה לשנת 2014

צו ארנונה לשנת 2015

צו ארנונה לשנת 2016

צו ארנונה לשנת 2017

צו ארנונה לשנת 2018

צו ארנונה לשנת 2019

צו ארנונה לשנת 2020

צו ארנונה לשנת 2021

צו ארנונה לשנת 2022

צו ארנונה לשנת 2023

הסבר בדבר העלאת ארנונה לשנת 2024 ו-2025